10. 04. 2016

Potravinářství

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných anebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin. Produkované potraviny lze rozdělit do několika základních kategorií: masný průmysl, mlékárenský a tukový průmysl, zpracování obilovin a výroba pečiva, konzervárenství, zpracování zeleniny, výroba nápojů.

Produkci potravin lze rozdělit podle stádia výroby do několika částí: příjem a kontrola kvality suroviny, základní zpracování suroviny, výroba produktů, balení a skladování, expedice. Během celého procesu výroby, který byl výše popsán je nutná laboratorní kontrola kvality a zajištění zdravotní nezávadnosti výsledného produktu.

V oblasti potravinářství máme bohaté zkušenosti s obchodním zastoupením v kategorii zpracování obilovin, konzervárenství, zpracování zeleniny a výroby nápojů.