16. 05. 2016

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy jest branżą przemyslową i rolniczą, która przetwarza surowce zwierzęce lub roślinne do produkcji żywności. Produkowaną żywność można podzielić na kilka podstawowych kategorii: przemysł mięsny, mleczarski, przetwórstwo zbóż i pieczywa, konserwacja, przetwórstwo warzyw, produkcja napojów.

Produkcję żywności można podzielić na podstawie etapu produkcji na kilka części: przyjęcie i kontrola jakości surowców, wstępna obróbka surowców, produkcja towarów, magazynowanie, pakowanie i wysyłka. Podczas całego procesu produkcji, który został opisany powyżej jest konieczna laboratoryjna kontrola jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu końcowego.

W sektorze spożywczym mamy duże doświadczenia w pośrednictwie w handlu w kategorii przetwórstwa zbóż, konserwacji, przetwórstwa warzyw i produkcji napojów.