10. 04. 2016

IT technologie

Informační technologie je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním procesů a metod sběru (shromažďování), kontroly, zpracování, uchování, vyhledávání, řízení, výměny, zobrazování, zpřístupňování a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů. Je součástí širšího oboru – informační a komunikační technologie.

Informační technologie jsou v současné době považovány za rozhodující faktor ovlivňující ekonomický a společenský vývoj. Z velké části je to pro jejich schopnost řešit problémy od ekonomických center vzdálených a opomíjených míst a regionů. Pro dynamiku svého vývoje, svůj rozsah a dosah jsou informační technologie pro současnou společnost nepostradatelné.

Česká republika se stala jednou z nejžádanějších lokalit pro outsorcing a offshoring služeb v oblasti informačních technologií. Tento vývoj podporují skvělá tradice České republiky v technických oborech, množství talentovaných lidí i přijatelné náklady a potvrzuje jej rozsáhlý příliv projektů s vysokou přidanou hodnotou předních světových IT firem.

V oblasti informačních technologií konzultujeme a následně zajišťujeme vhodná IT řešení. Dále se zabýváme vývojem softwarových aplikací pro praktické využití.