16. 05. 2016

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna jest branżą techniczną, która się zajmuje opracowywaniem, wdrażaniem oraz poprawianiem procesów oraz metod gromadzenia, kontroli, przetwarzania, przechowywania, wyszukiwania, zarządzania, wymiany, wyświetlania, dostępu oraz wykorzystywania danych i informacji, w tym automatyzacji tych procesów. Jest częścią szerszej dziedziny – technologie informacyjne i komunikacyjne.

Technologia informacyjna jest obecnie uważana za decydujący czynnik wpływający na rozwój gospodarczy i społeczny. Wynika to głównie ze względu na jej zdolność do rozwiązywania problemów w odległych od centrum gospodarczych mniejszych regionach. Ze względu na dynamikę jej rozwoju, jej zakres oraz zasięg, technologia informacyjna ma zasadnicze znaczenie dla współczesnego społeczeństwa.

Republika Czeska jest jednym z najbardziej pożądanych miejsc do offshoringu i outsourcingu usług w zakresie technologii informacyjnych. Ten kierunek wspiera wielka tradycja Republiki Czeskiej w dziedzinach technicznych, liczba utalentowanych ludzi i akceptowalne koszty oraz potwierdza duży napływ projektów o wysokiej wartości dodanej wiodących na świecie firm informatycznych.

W dziedzinie technologii informacyjnej konsultujemy i następnie dostarczamy odpowiednie IT rozwiązania. Ponadto rozwijamy softwarowe aplikacje do praktycznego wykorzystania.