10. 04. 2016

Zemědělství

Zemědělská výroba je jedním ze základních odvětví národního hospodářství. Zemědělství má pro naši společnost nezastupitelnou funkci tím, že poskytuje suroviny pro potravinářský a lehký průmysl. V Evropské unii (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státních rozpočtu), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státních rozpočtů).

V sektoru zemědělství poskytujeme exportní poradenství v oblasti minerálně vitamínové výživy zvířat. Zajišťujeme rovněž obchodní zastoupení při prodeji osiv pro profesionální pěstitele i drobné zahrádkáře.