24. 04. 2016

Rolnictwo

Produkcja rolna jest jednym z podstawowych sektorów gospodarki narodowej. Rolnictwo ma dla naszej spoleczności niezastąpioną rolę poprzez dostarczanie surowców dla przemysłu spożywczego i lekkiego. W Unii Europejskiej (UE) rolnikom są oferowane programy finansowania UE (w większości współfinansowane z budżetu państwa), które są odpowiednio uzupełnione krajowymi programami grantowymi (w pełni finansowane z budżetów państwowych).

W sektorze rolniczym świadczymy usługi doradztwa eksportowego w premyśle paszowym w dziedzinie mineralno-witaminowego żywienia zwierząt. Zapewniamy również przedstawicielstwo handlowe w sprzedaży nasion dla producentów towarowych oraz działkowców.