Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.tarnica.cz/www/wp-includes/post-template.php on line 284
10. 04. 2016

Stavebnictví

Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Stavebnictví plní pro společnost několik funkcí: sociální (bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělávání, sport), průmyslová výroba, zemědělská výroba, doprava, energetika.

Hlavním a nejdůležitějším cílem musí být vytváření vhodného pracovního a životního prostředí pro existenci lidí, zvířat a rostlin a zároveň maximální zachování všech přírodních a kulturních památek. Stavebnictví tak představuje velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejenom složky technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické.

V oboru stavebnictví se zabýváme nákupem, prodejem a zprostředkováním obchodu se stavebními materiály. Kromě toho dále vyrábíme a dodáváme přesné přístroje pro řezání polystyrenu. Více informaci na produktovém webu tarnicut.com.