16. 05. 2016

Energetyka

Energetyka jest branżą przemysłu, która zajmuje się wydobyciem, przetwarzaniem i dystrybucją wszystkich form energii. W szczególności chodzi o produkcję energii elektrycznej w elektrowniach i jej dystrybucja za pomocą systemów przesyłowych, ale także wydobycie, dystrybucja i wykorzystanie węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, paliw jądrowych lub drewna.

Do energetyki dalej należy produkcja i przetwórstwo propan-butanu lub wykorzystanie energii wodnej, wiatrowej, pływowej lub energii geotermalnej. W szerszym znaczeniu obejmuje również budowę i produkcję urządzeń energetycznych.

W sektorze energetycznym współpracujemy z jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, z grupą kapitałową Grupa TAURON.